Paslaugos
 • Statybos projektų valdymas

  UAB “LEZ projektų valdymas” teikia statybos projektų valdymo paslaugas:

   
  >  Kliento atstovavimas tvarkant dokumentus ir tarpininkaujant įvairiose institucijose;

  >  Projektavimo eigos priežiūra;


  >  Techninio projekto analizė;


  >  Statybos darbų organizavimas – darbų vykdymo plano, darbų atlikimo grafiko sudarymas;


  >  Statybos sąmatų analizė ir jos pagrįstumo nustatymas;


  >  Kasdienių statybos darbų priežiūra ir koordinavimas;


  >  Statybos privalomos dokumentacijos tvarkymas;


  >  Rangovų atliktų darbų patikra ir priėmimas;


  >  Projekto įgyvendinimas laikantis sutarties sąlygų;


  >  Pagalba užsakovui sprendžiant nenumatytas problemas;


  >  Pastatyto statinio pridavimas Valstybinei komisijai.

 • Statybų techninė priežiūra

  UAB “LEZ Projektų valdymas” vykdo pastatų techninę priežiūrą laikydamasi statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002, kuris apibrėžia statinio statybos techninę priežiūrą kaip statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar atitinka statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos, paskirties dokumentų bei įstatymų reikalavimus.

 • Projektų valdymas

  UAB “LEZ projektų valdymas” yra atestuota įmonė, kuriai suteikiama teisė atlikti statinio projektavimo ir statinio bei statinio dalies statybos darbus.


  Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
  Statinių grupės: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

   

  Projektavimo darbų sritys:
  >  sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
  >  architektūros, konstrukcijų;
  >  vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  >  šilumos gamybos (iki 1 MW galios), šildymo;
  >  vėdinimo ir oro kondicionavimo;
  >  elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos);
  >  apsauginės signalizacijos ir gaisrinės signalizacijos;
  >  procesų valdymo ir automatizacijos;
  >  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
  Statybos darbų sritys:

  >  žemės darbai;
  >  statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro) statyba ir montavimas;
  >  apdailos darbai;
  >  pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas;
  >  pastatų šildymas;
  >  vėdinimas, oro kondicionavimas;
  >  elektrotechnikos darbai (iki 1000 V įtampos);
  >  inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas).

 • Projektavimas

  UAB “LEZ projektų valdymas” teikia projektavimo paslaugas:  >  Techninių ir organizacinių klausimų sprendimas, atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito;

   
  >  Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių koregavimas atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus bei nustatytas statybos darbų technologijas projekte;
   
  >  Rangovui pateikus statybos darbų technologijos projektą, nustatytų reikalavimų įgyvendinimas ir koordinavimas statybvietėje ir statinio statybos metu;
   
  >  Darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų kontroliavimas siekiant užtikrinti tvarką ir švarą statybvietėje, tinkamą darbo vietų išdėstymą, sandėliavimo vietų įrengimą;
   
  >  Darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų kontroliavimas siekiant užtikrinti darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą;
   
  >  Rangovų ir subrangovų kontroliavimas siekiant užtikrinti, jog būtų laikomasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe;
   
  >  Dalyvavimas statybvietėje rengiamuose saugos ir sveikatos darbe susirinkimuose;
   
  >  Statybos koordinavimo žurnalo pildymas.
   

 • Konsultacijos

  UAB “LEZ projektų valdymas” teikia konsultavimo paslaugas.

 • lez_logo
 • eriadas_logo_
 • siauliu_b_logo
 • minera_logo
 • klaipedos_savivaldybe_logo